DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2017 metai 2018 metai
Mokytojas 17 712,68 € 749,35
Neformaliojo ugdymo mokytojas 3 136,01 € 168,58
Pastato priežiūros darbininkai (elektrikas, santechnikas) 4 172,75 € 184,18
Valytojas 8 380,00 € 400,00
Budintis – sargas 5 481,28 € 320,00
Rūbininkas 1 285,00 € 300,00
Kiemsargis 1 380,00 € 400,00