Pradžia / Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2016 metai 2017 metai
Darbuotojų,

einančių šias pareigas, skaičius

I ketv. II ketv. III ketv.
Direktorius 1244,63 € 1 1221,06 € 1221,06 € 1221,06 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 463,36 € 2 463,93 € 463,93 € 463,93 €
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 266,25 € 1 264,36 € 264,36 € 264,36 €
Mokytojas 676,38 € 17 685,68 € 685,68 € 712,68 €
Neformaliojo ugdymo mokytojas 159,54 € 3 148,01 € 148,01 € 136,01 €
Logopedas 302,64 € 1 317,77 € 317,77 € 317,77 €
Psichologas 316,84 € 1 319,73 € 319,73 € 319,73 €
Spec. pedagogas 255,25 € 1 268,83 € 268,83 € 268,83 €
Mokytojo padėjėjas 199,50 € 1 199,50 € 199,50 € 199,50 €
Bibliotekininkas 239,63 € 2 240,12 € 240,12 € 240,12 €
Raštinės vedėja 461,50 € 1 461,97 € 461,97 € 461,97 €
Pastato priežiūros darbininkai (elektrikas, santechnikas) 166,25 € 4 172,75 € 172,75 € 172,75 €
Valytojas 380,00 € 8 380,00 € 380,00 € 380,00 €
Budintis sargas 380,00 € 3 481,28 € 481,28 € 481,28 €
Rūbininkas 285,00 € 1 285,00 € 285,00 € 285,00 €
Kiemsargis 380,00 € 1 380,00 € 380,00 € 380,00 €
Budėtojas 190,00 € 2 188,49 € 188,49 € 188,49 €
Inžinierius – kompiuterininkas 190,00 € 1 199,67 € 199,67 € 199,67 €