MIELI MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato sumokėtų pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) skirti švietimo įstaigoms. Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GMP paramos galimybe, 2018 metais skyrėte mokyklai 4500 EUR.  Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais 2 proc. GPM sumos paskirtumėte Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinei mokyklai.Ši finansinė parama – didelė paspirtis derinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti mokymo(si) ir edukacines aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Prašome iki 2019 metų balandžio 30 d. užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512 forma (03 versija)  pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt.

MŪSŲ REKVIZITAI:

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla,
įmonės kodas 195472468
M. Daukšos g. 7, Vilnius
Tel. (8 5)262 29 47
el. paštas: rastine@nemunelio.vilnius.lm.lt