KLASIŲ TĖVŲ KOMITETŲ PIRMININKAI 2018-2019 M. M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė
1.       Miglė Akulevičienė 1a
2.       Kristina Kisielienė 1b
3.       Kęstutis Čypas 1c
4.       Giedrė Ražinskienė 1d
5.       Mantas Puikys 2a
6.       Konsuela Juozapavičienė 2b
7.       Agnė Šimelevičė 2c
8.       Giedrė Gubanovienė 2d
9.       Giedrė Selenytė 3a
10.   Liuda Sperskienė 3b
11.   Dionizas Adomavičius 3c
Laurynas Lukošiūnas
12.   Sonata Plančiūnienė 4a
13.   Justina Snarskytė – Tamošaitė 4b
14.   Laura Plyniuvienė 4c