TĖVŲ KOMITETŲ ATSTOVAI 2019-2020 M. M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasės atstovas
1.       Laura Giedraitienė 1d
2.       Saulius Acas 3b
3.       Paulius Dranseika 3c
4.       Giedrė Gubanovienė 3d
5.       Edgaras Žiukas 4a
6.       Vaida Grikštaitė – Česnauskienė 2a
7.       Ieva Germanavičiūtė 2c