Kviečiamų į laisvas vietas mokytis Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje nuo
2020 m. rugsėjo 1 d., mokinių sąrašai

Skaitykite taip pat

Maloniai kviečiame mokyklos bendruomenę vasarą pasinaudoti šiomis Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos erdvėmis ir aktyviai praleisti …