MOKYKLOS TARYBA 2019-2020 M. M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos taryboje
1.       Laurynas Lukošiūnas pirmininkas/tėvų atstovas
2.       Andrius Urbonas pirmininko pavaduotojas/tėvų atstovas
3.       Mantas Puikys narys/tėvų atstovas
4.       Vilma Rutkauskaitė narė/tėvų atstovė
5.       Viktorija Valikonė narė/tėvų atstovė
6.       Daiva Gimbickienė narė/mokyklos atstovė
7.       Jolanta Žukienė narė/mokyklos atstovė
8.       Dalia Valužytė narė/mokyklos atstovė
9.       Jūratė Bošaitė- Malinauskienė narė/mokyklos atstovė