MOKYTOJAI

Laura Ostaševskaja

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė, dailės būrelio „Teptukas“ mokytoja.

Auksė Pleikienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Jolanta Žukienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Papildoma veikla – visos dienos mokyklos grupės pedagogė, mokyklos tarybos sekretorė.

Irena Klabienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – globos ir rūpybos komisijos narė.

Jovita Ribokienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – šaškių būrelio mokytoja, visos dienos mokyklos grupės mokytoja.

Daiva Gimbickienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos pirmininkė, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė, mokytojų atestacijos komisijos narė.

Jūratė Bošaitė – Malinauskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Papildoma veikla – mokytojų atestacijos komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės pirmininkė, visos dienos mokyklos grupių kuratorė.

Dalia Valužytė

Anglų kalbos vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė.

Galina Pakalenko

Anglų kalbos vyr. mokytoja.

Rasa Lesmanavičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – mokytojų tarybos posėdžių sekretorė, globos ir rūpybos komisijos narė, vaiko gerovės komisijos narė, vokiečių kalbos būrelio „Vokietukai“ mokytoja.

Kristina Petrauskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, visos dienos mokyklos grupės pedagogė, sporto būrelio „Vikruoliai“ mokytoja.

Sigita Narkeliūnaitė

Tikybos vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – tikybos būrelio mokytoja.

Edita Dulskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – teatro būrelio „Žaisk ir vaidink“ mokytoja.

Jūratė Krupienė

Choreografijos mokytoja.

Papildoma veikla – choreografijos būrelio „Padūkėliai“ mokytoja.

Jūratė Kasakovskienė

Logopedė metodininkė.

Jurgita Taustikienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – visos dienos mokyklos grupės pedagogė, globos ir rūpybos komisijos pirmininkė.

Audrius Stasiulis

Mokytojas ekspertas.

Papildoma veikla – pučiamųjų būrelio „Dūda, dūda“ mokytojas.

Eleonora Lionė Rakauskienė

Pradinių klasių mokytoja ekspertė.

Papildoma veikla – visos dienos mokyklos grupės pedagogė, dainavimo būrelio mokytoja.

Asta Rusteikienė

Visos dienos mokyklos grupės pedagogė.

Indrė Staselovič

Visos dienos mokyklos grupės pedagogė.

Ilona Žolnerovičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – sporto būrelio „Vikruoliai“ mokytoja.

Bronė Zalieckienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Papildoma veikla – mokytojų atestacijos komisijos narė, visos dienos mokyklos grupės pedagogė.

Stasė Makštutienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Papildoma veikla – patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė, teatro būrelio „Žaisk ir vaidink“ mokytoja, visos dienos mokyklos grupės pedagogė.

Sonata Truskauskienė

Mokytojo padėjėja.

Papildoma veikla – visos dienos mokyklos grupės specialistė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė.

Danutė Dušauskienė – Duž

Vyr. spec. pedagogė.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė.

Rima Nemanienė

Vyr. logopedė.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė.

Nomeda Žegulienė

Psichologė.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė, būrelio „Aš tarp kitų“ mokytoja.

Vida Gaveikienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Aurelija Sakalauskienė

Visos dienos mokyklos grupės pedagogė.

Vida Verslovaitė

Visos dienos mokyklos grupės pedagogė.