MOKYTOJAI

Laura Ostaševskaja

Pradinių klasių mokytoja

Papildoma veikla – patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė, dailės būrelio „Teptukas“ mokytoja.

Auksė Pleikienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – visos dienos mokyklos grupės pedagogė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.

Jolanta Žukienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – visos dienos mokyklos grupės pedagogė, Mokyklos tarybos sekretorė.

Irena Klabienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – globos ir rūpybos komisijos narė.

Jovita Ribokienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – šaškių būrelio mokytoja.

Daiva Gimbickienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos pirmininkė, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė, mokytojų atestacijos komisijos narė.

Jūratė Bošaitė – Malinauskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – mokytojų atestacijos komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės pirmininkė, visos dienos mokyklos grupių kuratorė.

 

Dalia Valužytė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, Mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė, anglų kalbos būrelio mokytoja.

Galina Pakalenko

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – rusų kalbos būrelio mokytoja

Rasa Lesmanavičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – Mokytojų tarybos posėdžių sekretorė, globos ir rūpybos komisijos narė, vaiko gerovės komisijos narė, vokiečių kalbos būrelio mokytoja.

Kristina Petrauskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, visos dienos mokyklos grupės pedagogė, sporto būrelio „Vikruoliai“ mokytoja.

Sigita Narkeliūnaitė

Tikybos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – visos dienos mokyklos grupės pedagogė.

Edita Dulskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – muzikinio teatro studijos būrelio mokytoja.

Jūratė Krupienė

Choreografijos mokytoja

Papildoma veikla – choreografijos būrelio „Padūkėliai“ mokytoja.

Jūratė Kasakovskienė

Logopedė metodininkė (Vaiko priežiūros atostogose).

 

Jurgita Taustikienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – Visos dienos mokyklos grupės pedagogė, globos ir rūpybos komisijos pirmininkė.

Audrius Stasiulis

Mokytojas metodininkas

Papildoma veikla – pučiamųjų būrelio „Dūda, dūda“ mokytojas.

Eglė Miškinienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – muzikinio teatro studijos būrelio mokytoja.

Eleonora Lionė Rakauskienė

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Papildoma veikla – Visos dienos mokyklos grupės pedagogė, dainavimo būrelio mokytoja.

Asta Rusteikienė

Visos dienos mokyklos grupės pedagogė.

Indrė Staselovič

Visos dienos mokyklos grupės pedagogė.

Ilona Žolnerovičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – sporto būrelio „Vikruoliai“ mokytoja.

Bronė Zalieckienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – mokytojų atestacijos komisijos narė, visos dienos mokyklos grupės pedagogė, „Žurnalistų“ būrelio mokytoja.

 

 

Stasė Makštutienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Papildoma veikla – patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė.

Sonata Truskauskienė

Mokytojo padėjėja

Papildoma veikla – visos dienos mokyklos grupės specialistė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė.

Danutė Dušauskienė – Duž

Vyr. spec. pedagogė

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė.

Rima Nemanienė

Vyr. logopedė

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė.

Nomeda Žegulienė

Psichologė

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė.