MOKYTOJAI

Laura Ostaševskaja

Pradinių klasių mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 4 metai

Papildoma veikla – būrelis „Teptukas“, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Auksė Pleikienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pedagoginio darbo stažas – 30 metų

Papildoma veikla – mokyklos pedagogų atestacijos ir metodinės grupės pirmininkė

Jolanta Žukienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pedagoginio darbo stažas – 31 metai

Papildoma veikla – pailgintos dienos grupės mokytoja, mokyklos tarybos sekretorė

Irena Klabienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 36 metai

Jovita Ribokienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 36 metai

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, darbo tarybos pirmininkė, šaškių būrelis

Daiva Gimbickienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pedagoginio darbo stažas – 36 metai

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos pirmininkė, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės pirmininkė

Jūratė Bošaitė – Malinauskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pedagoginio darbo stažas – 19 metų

Papildoma veikla – mokytojų atestacinės komisijos sekretorė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės pirmininkė, pailgintos dienos grupės pirmininkė

Dalia Valužytė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 27 metai

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, anglų kalbos būrelis, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Galina Pakalenko

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 26 metai 2 mėnesiai

Papildoma veikla – rusų kalbos būrelis

Rasa Lesmanavičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Pedagoginio darbo stažas – 16 metų 11 mėnesių.

Papildoma veikla – vokiečių kalbos būrelis, mokytojų tarybos posėdžių sekretorė, globos ir rūpybos komisijos narė

Kristina Petrauskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 15 metų

Papildoma veikla – sporto būrelis „Vikruoliai“

Sigita Narkeliūnaitė

Tikybos vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 16 metų

Papildoma veikla – tikybos būrelis

Edita Dulskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 13 metų

Papildoma veikla – muzikinio teatro ir raiškaus žodžio būrelis

Jūratė Krupienė

Choreografijos mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 33 metai 8 mėnesiai.

Papildoma veikla – choreografijos būrelis „Padūkėliai“

Jūratė Kasakovskienė

Logopedė metodininkė

Pedagoginio darbo stažas – 15 metų. (Vaiko priežiūros atostogose)

Jurgita Taustikienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 34 metai

Papildoma veikla – pailgintos dienos grupės mokytoja, globos ir rūpybos komisijos pirmininkė

Audrius Stasiulis

Mokytojas metodininkas

Pedagoginio darbo stažas – 24 metai

Papildoma veikla – pučiamųjų būrelis „Dūda, dūda“

Eglė Miškinienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Pedagoginio darbo stažas – 22 metai 9 mėnesiai

Papildoma veikla – muzikinio teatro ir raiškaus žodžio būrelis

Eleonora Lionė Rakauskienė

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Pedagoginio darbo stažas – 45 metai 5 mėnesiai

Papildoma veikla – vokalinis būrelis

Lina Beišienė

Anglų kalbos mokytoja.

Pedagoginio darbo stažas – 7 metai (Vaiko priežiūros atostogose)

Asta Rusteikienė

Pailgintos dienos grupės mokytoja, bibliotekininkė

Raminta Beinerytė

Psichologė.

Darbo stažas – 13 metų

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Sonata Truskauskienė

Mokytojo padėjėja

Darbo stažas – 7 metai 5 mėnesiai

Papildoma veikla – pailgintos grupės mokytoja, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Ilona Žolnerovičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Pedagoginio darbo stažas – 25 metai

Danutė Dušauskienė – Duž

Vyr. spec. pedagogė.

Darbo stažas – 22 metai

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Rima Nemanienė

Vyr. logopedė.

Darbo stažas – 33 metai

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė