MOKYTOJAI

Laura Ostaševskaja

Pradinių klasių mokytoja

Papildoma veikla – būrelis „Teptukas“, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Auksė Pleikienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – mokyklos pedagogų atestacijos ir metodinės grupės pirmininkė

Jolanta Žukienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – pailgintos dienos grupės mokytoja, mokyklos tarybos sekretorė

Bronė Zalieckienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Stasė Makštutienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Irena Klabienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Jovita Ribokienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, darbo tarybos pirmininkė, šaškių būrelis

Daiva Gimbickienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos pirmininkė, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės pirmininkė

Jūratė Bošaitė – Malinauskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – mokytojų atestacinės komisijos sekretorė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės pirmininkė, pailgintos dienos grupės pirmininkė

Dalia Valužytė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, anglų kalbos būrelis, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Galina Pakalenko

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – rusų kalbos būrelis

Rasa Lesmanavičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – vokiečių kalbos būrelis, mokytojų tarybos posėdžių sekretorė, globos ir rūpybos komisijos narė

Kristina Petrauskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – sporto būrelis „Vikruoliai“

Sigita Narkeliūnaitė

Tikybos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – tikybos būrelis

Edita Dulskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – muzikinio teatro ir raiškaus žodžio būrelis

Jūratė Krupienė

Choreografijos mokytoja

Papildoma veikla – choreografijos būrelis „Padūkėliai“

Jūratė Kasakovskienė

Logopedė metodininkė

Jurgita Taustikienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – pailgintos dienos grupės mokytoja, globos ir rūpybos komisijos pirmininkė

Audrius Stasiulis

Mokytojas metodininkas

Papildoma veikla – pučiamųjų būrelis „Dūda, dūda“

Eglė Miškinienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – muzikinio teatro ir raiškaus žodžio būrelis

Eleonora Lionė Rakauskienė

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Papildoma veikla – vokalinis būrelis

Lina Beišienė

Anglų kalbos mokytoja.

Asta Rusteikienė

Pailgintos dienos grupės mokytoja, bibliotekininkė

Sonata Truskauskienė

Mokytojo padėjėja

Papildoma veikla – pailgintos grupės mokytoja, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Ilona Žolnerovičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Danutė Dušauskienė – Duž

Vyr. spec. pedagogė.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Rima Nemanienė

Vyr. logopedė.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė

Nomeda Žegulienė

Psichologė