MOKYTOJAI

Laura Ostaševskaja

Pradinių klasių mokytoja

Papildoma veikla – būrelis „Teptukas“, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Auksė Pleikienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – mokyklos pedagogų atestacijos ir metodinės grupės pirmininkė

Jolanta Žukienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – pailgintos dienos grupės mokytoja, mokyklos tarybos sekretorė

Irena Klabienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Jovita Ribokienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, darbo tarybos pirmininkė, šaškių būrelis

Daiva Gimbickienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos pirmininkė, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės pirmininkė

Jūratė Bošaitė – Malinauskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – mokytojų atestacinės komisijos sekretorė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės pirmininkė, pailgintos dienos grupės pirmininkė

Dalia Valužytė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, anglų kalbos būrelis, mokyklos tarybos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Galina Pakalenko

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – rusų kalbos būrelis

Rasa Lesmanavičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja.

Papildoma veikla – vokiečių kalbos būrelis, mokytojų tarybos posėdžių sekretorė, globos ir rūpybos komisijos narė

Kristina Petrauskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – sporto būrelis „Vikruoliai“

Sigita Narkeliūnaitė

Tikybos vyr. mokytoja

Papildoma veikla – tikybos būrelis

Edita Dulskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – muzikinio teatro ir raiškaus žodžio būrelis

Jūratė Krupienė

Choreografijos mokytoja

Papildoma veikla – choreografijos būrelis „Padūkėliai“

Jūratė Kasakovskienė

Logopedė metodininkė

Jurgita Taustikienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Papildoma veikla – pailgintos dienos grupės mokytoja, globos ir rūpybos komisijos pirmininkė

Audrius Stasiulis

Mokytojas metodininkas

Papildoma veikla – pučiamųjų būrelis „Dūda, dūda“

Eglė Miškinienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Papildoma veikla – muzikinio teatro ir raiškaus žodžio būrelis

Eleonora Lionė Rakauskienė

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Papildoma veikla – vokalinis būrelis

Lina Beišienė

Anglų kalbos mokytoja.

Asta Rusteikienė

Pailgintos dienos grupės mokytoja, bibliotekininkė

Sonata Truskauskienė

Mokytojo padėjėja

Papildoma veikla – pailgintos grupės mokytoja, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Ilona Žolnerovičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Danutė Dušauskienė – Duž

Vyr. spec. pedagogė.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės narė

Rima Nemanienė

Vyr. logopedė.

Papildoma veikla – vaiko gerovės komisijos narė