Pradžia / Priėmimo tvarka

Priėmimo tvarka

 

      Asmuo, pageidaujantis mokytis Savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, internetu pateikia prašymą per e. sistemą. Daugiau informacijos nuo kovo 1 d. skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/
     Prašymai priimami nuo kovo 1 d.
     Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos sudėtis ir posėdžių grafikas