MIELI MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato sumokėtų pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) skirti švietimo įstaigoms. Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GMP paramos galimybe, 2018 metais skyrėte mokyklai 4500 EUR.  Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais 2 proc. GPM sumos paskirtumėte Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinei mokyklai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis derinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti mokymo(si) ir edukacines aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Prašome iki 2020 metų liepos 1 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje  http://deklaravimas.vmi.lt. užpildyti formą

  • FR0512 (4 versija) ;
  • Formos pavadinimas: Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms;   
  • Paramos gavėjo kodas: 195472468

 

MŪSŲ REKVIZITAI:

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla,
įmonės kodas 195472468
M. Daukšos g. 7, Vilnius
Tel. (8 5)262 29 47
el. paštas: rastine@nemunelio.vilnius.lm.lt