Pradžia / Aktualijos

Aktualijos

Gerb.mokyklos bendruomenės  nariai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. balandžio 15 d. raštu   Nr. SR-1552SR „Dėl 2020–2021 mokslo metų pabaigos pradinio ugdymo programos mokiniams“ 2020-2021 m.m. baigiami birželio 15 d. Mokinių vasaros atostogos nuo birželio 16 d. iki rugpjūčio 31 d.

Administracija

Miela mokyklos bendruomenė,

Nuo visų susitelkimo ir operatyvumo bei pateikiamų duomenų teisingumo priklausys, kada grįšime į kontaktinį ugdymą. Planuojame mokyklos duris atverti 2021 m. kovo 29 d. Jums reikia užpidyti ir atsiųsti klasių mokytojoms nuskenuotus arba nufortografuotus šiuos dokumentus. Galite užpildytus dokumentus pasirašyti ir elektroniniu parašu.

 • Sutikimas
 • Prašymas dėl kontaktinio ugdymo

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 • Ar bus VDM (visos dienos mokykla)?

Taip, ugdymas bus organizuojamas stengiantis dirbti normaliu ritmu, laikantis visų saugumo reikalavimų ir užtikrinant ugdymą tik vienos klasės vaikams. Bus vykdoma mokinių tėvų apklausa poreikiui nustatyti.

 • Kodėl atsisakiusiems pasirašyti prašymą (jei tokių bus mažuma) tėvams (globėjams, rūpintojams)/vaikams mokslas nebūtų užtikrinamas lygus su einančiais į kontaktinį mokymą?

Hibridinis mokymasis yra didelis iššūkis mokytojoms. Jei klasėje bus mažuma nenorinčių grįžti į kontaktinį ugdymą, tokiems vaikams bus organizuojamas nuotolinis ugdymas teikiant konsultacijas po kontaktinio ugdymo.

 • Kaip vyks ugdymas, jei 2/3 klasės vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) nesutinka testuoti vaikų?

Toje klasėje bus organizuojamas tik nuotolinis ugdymas ir į kontaktinį ugdymą vaikai negrįš kol tai nebus privaloma visiems.

 • Gal galima svarstyti, jog vaikai mokykloje būtų be kaukių? Jei ateina sveiki – koks tikslas dėvėti kaukes? Gal bent pačių pamokų metu? Ar vaikai ir mokytojos klasėse turės dėvėti kaukes (ar kitus veido uždangalus)?

Kaukės galėtų būti nedėvimos, kadangi vaikai ateis sveiki, bet jei bus ekspertų nurodymas ar tėvų prašymas – kaukės būtų dėvimos.

 • Ar bus hibridinis mokymas?

Hibridinis mokymas bent kol kas neplanuojamas.

 • Ar sugrįžimas savanoriškas ar privalomas visiems? Ar COVID tyrimas prieš grįžtant privalomas ar tik rekomenduojamas? Ar galės į kontaktinį ugdymą grįžti tie mokiniai, kurių tėvai nesutinka, kad vaikai būtų testuojami?

Grįžimas į tiesioginį ugdymą tik savanoriškas. Tam, kad pradėti mokytis tiesiogiai mokykloje mokinio tėvai pasirašo prašymą grįžimui ir sutikimą testavimui. Nesitestuojančių šeimos ūkių (jei jie turėtų testuotis) vaikai liks nuotoliniame ugdyme.

 • Ką atsakyti tėvams, kurie nesutinka testuotis ir prašo suteikti nuotolinio mokymosi galimybę?

Nenorintiems testuotis arba turintiems teigiamą rodiklį bus organizuojamas nuotolinis ugdymas teikiant konsultacijas po kontaktinio ugdymo.

 • Ar galima pirmą testą atlikti tik vaikui? Šeimoje išsiskyrė nuomonės dėl kaupinio testo, ne visi nariai nori atlikti bendrą testą. Kaip elgtis tokiu atveju?

Vaiko šeimos ūkiui visam testuotis nėra privaloma, o tik rekomenduojama dėl tikslesnių rezultatų ir didesnio aplinkinių saugumo mokykloje. Optimaliausias variantas yra 3-5 žmonės (mokinys tame tarpe).

 • Kiek reikia klasėje sutinkančių testuotis ir grįžti, kad klasė sugrįžtų?

Buvo atlikta apklausa, kad preliminariai būtų galima susidėlioti, kurios klasės grįžta, kurios – ne. Jei nors 1 vaiku daugiau grįžtančiųjų pusėje, tuomet klasė laikoma potencialiai grįžtančia. Mūsų mokykloje norą grįžti pareiškė visos klasės.

 • Ar svarstytumėte klases išdėstyti skirtinguose aukštuose, kad būtų daugiau laisvės ir erdvės poilsiui?

Nors į kontaktinį ugdymą grįžusi klasė, galimai, bus mažesnė (dalis vaikų, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) nesutiks ar kurie po testavimo sirgs, liks mokytis nuotoliniu būdu), klasės mokykloje tarpusavyje tikrai nebus jungiamos. Dar daugiau, mokykloje planuojamos net fizinės pertvaros (valgykloje), pertraukos skirtingu metu, kad užtikrinti vaikų nesusitikimą.

 • Kaip užtikrinamas mokytojų ir mokyklos personalo (pvz. valgyklų) darbuotojų saugumas?

Mūsų galimybės užtikrinti saugų ugdymą labai priklauso nuo sąmoningumo ir visuotino testavimosi. Testuosis visi mokyklos darbuotojai turintys tiesioginį kontaktą su mokiniais.

 • Jei šeima nesutinks vaiko leisti į mokyklą, kai bus leista grįžti į kontaktnį ugdymą, ar galės vaikas pradėti pradėti mokytis kontaktiniu būdu vėliau, kai sistema nusistovės? Kokios procedūros tuo atveju?

Jei kas jau vykdant mokykloje kontaktinį mokymą persigalvotų, visada gali parašyti prašymą ir vaiką vėl grąžinti į nuotolinį mokymą. Lygiai taip pat prie klasės mokykloje, besimokančios kontaktiniu būdu, bus galima prisijungti ir eigoje: parašius prašymą mokyklai prieš ~3d., tada visam šeimos ūkiui prasitestavus ir, jei testas neigiamas, grįžtama prie kontaktinio mokymo.

PIRMAS TYRIMAS

* Neturintiems galimybių atvykti į punktą testui atlikti Galima iš anksto užsisakyti pavėžėjimo paslaugą tel. Nr. 8 5 211 2555

 • Ar turint persirgimo dokumentus/antikūnus galima nesitirti, nes šeimos nariui gali rodyti COVID pėdsakus. Oficialiai žmogus persirgęs. Ar reikia testuotis jei persirgai? O jei turi antikūnių? O jei anksčiau atlikai testą? Buvo informacija, kad galima bus nesitestuoti jeigu:1) persirgai-90d. 2) antantikūnių testas-60d. 3) skiepytas. Visa šeima turi šias pažymas. Kam jas pristatyti?

Nereikia testuotis vakcinuotiems du karus; persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 90 dienų; turintiems serologinį <60 dienų. Reikia testuotis jei liga nustatyta >90 dienų. Dokumentus (ar bent jau informaciją, kad tokie turimi) reikia pateikti klasės vadovui.

 • Kokiu būdu bus eliminuojami klaidingai teigiami PGR rezultatai. 2020.12 PSO PGR rekomendacijos: naudotinas tik simptominės ligos atveju.

Jei testuojama kaupinio principu rezultatas nėra toks tikslus kaip individualaus testavimo atveju. Aptikus teigiamą rezultatą kaupinyje, tiriamieji dar kartą testuojami standartiniu testu individualiai. Taip gaunami tikslūs rezultatai ir sergantysis izoliuojamas.

 • Prašau pateikti visą procesą: 1. šeimos ūkio testas, 2. teigiamas rezultatas, 3. neigiamas rezultatas ir t.t.

Penktadienį, šeštadienį testuojami šeimos ūkiai. Kiekvienas šeimos narys gaus SMS su kvietimu testuotis. Jei laikas netinkamas, galima bus atvykti patogiu laiku, tačiau tuomet gali tekti palaukti. Visuomenės sveikatos biuras yra įsipareigojęs atsakymus atsiųsti per 24 valandas. Jei šeimos tyrimas neigiamas, atsakymas siunčiamas SMS žinute.

Jei šeimos tyrimas teigiamas, SMS žinute siunčiamas kvietimas užsiregistruoti standartiniam testui atlikti, testuojasi visi šeimos nariai. Jei >90 dienų susirgimas ar >60 dienų antikūnai tuomet reikia.

 • Ar reikės atlikti testą jeigu šeimos ūkis jau persirgo COVID?  Kaip vyks mokymas jei atsisakom testuotis?  Ar reikės atlikti testą antram vaikui 2 metu?

Testavimas rekomendacinis, reikia atsižvelgti į laikotarpį, kada šeimos nariai sirgo. Mažiems vaikams testą atlikti galima (per metų patirtį punkte testuoti ir kūdikiai). Patikros punktų darbuotojai yra kvalifikuoti atlikti testus įvairaus amžiaus vaikams.

 • Ar bus testuojamos šeimos ar tik vaikai?

Pirmuoju tyrimu rekomenduojama išsitirti visai šeimai. Pakartotinai mokykloje bus testuojami tik vaikai.

 • Kas yra šeima šiuo atveju? Jei vaikais reguliariai bendrauja su močiute, ar jai ir reikės atlikti testą?

Burbulo kontaktai testuotis gali, bet neprivalo. Šiandien Vilniaus visuomenės sveikatos centre (VVSC) išspręstas šeimų duomenų importo klausimas. Kiekvienam šeimos ūkiui, kuris atliks testavimą, greičiausiai teks užpildyti paprastą Excel failą su asmenų, gyvenančių kartu, duomenimis. Šis failas turės būti nusiųstas VVSC ir tada asmenys kartu galės testuotis. Apie duomenų pateikimą, failo formatą ir šį procesai bendrai bus atsiųsta papildomos informacijos.

 • Ar privaloma testuotis šeimos ūkiui jei visi yra persirgę COVID? Kokie tyrimai tinkami? Kiek turi būti antikūnų? Prieš kiek laiko sirgta? Kam pateikti tyrimus? Kam ir kada pateikti teigiamą antikūnų testą, darytą privačioje klinikoje. Covid19 simptomų šeimoje nebuvo, antikūnų testas darytas profilaktiškai.

Klasės mokytojui reikia pateikti informaciją apie atliktus tyrimus (persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 90 dienų; turintiems antikūnių testą <60 dienų).

 • Jeigu vaikas prasirgęs – užtenka jo antikūnų teigiamo testo, ar reikalinga iš visos šeimos?

Jei vaikas prasirgęs ir yra galiojantys dokumentai, kai sirgta prieš mažiau nei 90 dienų; turintiems antikūnių <60 dienų, testuotis nei ūkiui nei vaikui nereikia.

 • Kodėl pasirinktas būtent toks testavimo metodas, kuris nėra patvirtintas valstybiniu mastu?

Vyriausybė davė leidimą ir testavimas yra aprobuotas ir teisiškai patvirtintas. Šiuo būdu jau sėkmingai tiriami Grinda, UAB įmonės darbuotojai, mokyklų, grįžusių į kontaktinį ugdymą, bendruomenės.

 • Kas atsitiks, jei jokių simptomų neturinčių vaikų/vaiko testas bus teigiamas? Ar reikės izoliuotis visai klasei?

Taip, izoliacija kaip ir standartinio COVID teigiamo testo atveju. Izoliacija 14 dienų didelės rizikos kontaktui, 10 dienų kitiems atvejams. Minima izoliacijos apimtis gali kisti – vyriausybėje ir ekspertų taryboje vyksta diskusijos šiuo klausimu kaip terminą sutrumpinti.

 • Prašau patikslinti, kuo pilotiniame projekte atliekamas tyrimas skiriasi nuo įprastai atliekamų mobiliuosiuose punktuose (tik iš nosies, kuo dar?)?

Testas atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5 – 2 cm) kiekvienam šeimos nariui ir visi mėginiai dedami į vieną terpę. Standartinis individualus testas – vienas pagaliukas – viena terpė, bei mėginys iš nosiaryklės.

 • Kaip bus atliekamas testas mažiems vaikams, jaunesniems broliams/seserims, kurie nesėdės ramiai? Ar tėvams bus leidžiama lipti iš automobilio palaikyti vaiko?

Darant testą iš automobilio nelipama – testas imamas pro atidarytą langą. Vaiką galima laikyti ant kelių. Slaugytojos turi patirties imant mėginius iš įvairus amžiaus vaikų. Kritiniu atveju taip, galima išlipti, tačiau problemų paimti mėginį darbuotojams neturėtų kilti.

 • Kaip gali atsitiktinių 5 vaikų klasėje tyrimas parodyti, ar klasė serga? Jei užsikrėtęs 6- tas ar 7-tas vaikas, kurie nepakliuvo į testuojamų aibę?

Buvo neteisingai interpretuotas pakartotinio kaupinio tyrimo metodas. Pakartotinius testus atliks kvalifikuoti darbuotojai. Klasė bus suskaidyta į kaupinius po daugiausiai 5 vaikus vienam kaupiniui. Visi klasės vaikai bus testuojami. Pvz. Klasėje yra 20 vaikų, bus 4 kaupiniai po 5 vaikus. Maksimaliai visi vaikai klasėje bus testuojami, o ne keli vaikai, parinkti atsitiktine tvarka.

 • Kas bus atsakingas, jei klasėje eigoje atsiras susirgimų? Ėjimas į mokyklą bus karantino sąlygų pažeidimas, pagal galiojančias tvarkas.

Testavimas bus atliekamas tam, kad būtų išgaudyti židiniai. Vyriausybė leido kontaktinį ugdymą organizuoti atliekant tyrimus kaupinio metodu.

 • Ar testo atlikimo laiką galima rinktis? Kas bus, jei negalėtume atvykti paskirtu laiku?

Testai turės būti atlikti paskirtą dieną. Testui bus paskirtas ir laikas. Jei negalėsite atvykti nurodytu laiku, atvykite bet kuriuo laiku tą dieną, tačiau tokiu atveju gali tekti palaukti eilėje. Kitomis dienomis testuotis nebus galima – reikės derinti atskirai.

 • Ar turi testuotis visa šeima, gavę kvietimus, ar gali pvz. du iš keturių?

Gali ir 2 iš 4. Optimalus kaupinio skaičius yra 3-5 mėginiai viename kaupinyje. Kuo daugiau šeimos narių besitestuojančių, tuo tikslesnė ligos diagnostika šeimoje (testas suras ir besimptomius).

 • Kas bus jei vaikas susirgs? O jei susirgs klasiokas? Ar turės karantinuos visą šeimą? Jei taip – kiek laiko?

Jei klasėje viename iš kaupinių aptinkamas virusas, testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai atskirai, kad atrasti sergantį. Visa klasė išeis izoliuotis 10-čiai dienų į nuotolinį mokymą. Po to grįžta atgal į mokyklą ir testuojami kaupinių metodu. Patvirtintam vaikui ir jo šeimai izoliacija 10- 14 dienų. Ekspertai dirba ties klausimu, kad izoliacijoje liktų tik sergantis vaikas, o kiti atlikę testą, galėtų grįžti į mokyklą.

PAKARTOTINIAI TYRIMAI

 • Sutinku, kad mano vaikui darytu testą tik tokiu atveju jei tuo metu galėčiau būti šalia savo vaiko. Ar yra tokia galimybė?

Sutinku, kad mano vaikui darytu testą tik tokiu atveju jei tuo metu galėčiau būti šalia savo vaiko. Ar yra tokia galimybė?

 • Esant susirgimui visa klasė izoliuojasi 10 dienų. Po to pakartotiniai testai. Su sveikais viskas gerai, o ar nebus teigiami testai vėl tiems, kurie sirgo?

Yra planas turėti greituosius antigenų testus pakartotiniam teigiamo testo rezultatui. Pagal ekspertų rekomendacijas teigiamą testą turėjęs vaikas ir persirgęs COVID nebus testuojamas pakartotinai kaupinių testais tam tikrą laiką.

 • Ar vaikas galės atsisakyti mokykloje duoti mėginį? Ar visgi jeigu medicinos darbuotoja paprašys konkretaus vaiko, tai jis turės leisti paimti mėginį?

Gali, tačiau testą atlikti rekomenduojama, nes tik tokiu atveju bus galima užtikrinti saugią aplinką mokykloje. Jei vaikas atsisakys ir klasėje bus surastas COVID atvejis šis vaikas privalės izoliuotis.

 • Kaip ir kas atrinks vaikus pakartotiniam tikrinimui, kokiose patalpose jis vyks, kas dalyvaus atliekant tyrimą?

Kaupiniai bus imami klasėje, mėginius tyrimui duos visi klasės vaikai.

 • Jei atliekant testą vaikas susižeis (pvz. įsidurs skaudžiai, sugalvos į ausį įkišti…) kas bus atsakingas už vaiko nepriežiūrą, ar galios koks nors draudimas?

Vaikas negali susižeisti, nes vaikai savarankiškai testo neatlikinės. Juos į mokyklą atvyks atlikti kvalifikuoti darbuotojai.

 • Ar kaupinių metodu testavimas saugus?

Taip, testavimas visai saugus.

 • Ar kaupinių testavimo metodas yra patikimas? Ir koks yra jo tikslumas?

Taip. Tikslumas 94 procentai.

 • Kaip, kur ir kokiu dažnumu vyks testavimas?

Vėlesnį testavimą (pirmas – kitą penktadienį, ir vėliau maždaug kas savaitę) mokykloje darys atvykę medikai –  klasės vaikai + pedagogas.

 • Koks testavimo procesas mokykloje?

Testas yra labai paprastas ir jį būtų galima darytis ir namuose pačiam. Bet Lietuvos įstatymai sako, kad tai gali daryti tik asmens sveikatos specialistas, todėl maždaug kas savaitę į mokyklą atvyks specialistų komanda, kad galėtų paimti mėginius. Mėginukus ims specialistai mokytojo priežiūroje. Testo paprastumas yra parodomas filmuke. Štai jo nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=0srn53SHtRY