Pradžia / Mokyklos savivalda

Mokyklos savivalda

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla

kontaktai

MOKYKLOS TARYBA 2015 – 2016 M. M. (.doc) (informacija ruošiama)

KLASIŲ KOMITETŲ ATSTOVAI 2015 – 2016 M. M. (.doc) (informacija ruošiama)

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS 2015 – 2016 M. M. (.docx)

Mokytojų taryba

Pirmininkė
Rosita Čiūrienė /mokyklos direktorė, mokytoja metodininkė/

Sekretorė
Dalia Valužytė / anglų k. vyr. mokytoja /

Nariai:
Kristina Petrauskienė/ vyr. mokytoja /

Daiva Gimbickienė / dir. pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė /
Auksė Pleikienė / mokytoja metodininkė /
Alma Raulinaitienė / mokytoja metodininkė /
Jūratė Malinauskienė / mokytoja metodininkė /
Rasa Lesminavičienė / mokytoja /

Dalia Valužytė / anglų k. vyr . mokytoja /
Jolanta Žukienė / mokytoja metodininkė /
Sigita Narkeliūnaitė / tikybos mokytoja /
Jūratė Krupienė / šokių mokytoja /
Jovita Ribokienė / vyr . mokytoja /
Irena Klabienė / vyr . mokytoja /
Jurgita Taustikienė / vyr . mokytoja /
Sonata Pirtinienė / raštinės vedėja/bibliotekininkė /
Aida Zalieskienė / sveikatos priežiūros specialistė /
Lina Beišienė / anglų kalbos mokytoja /
Jūratė Kasakovskienė / logopedė, metodininkė /
Raminta Beinerytė/
 psichologė /

Sonata Truskauskienė / mokytojo padėjėja /
Laura Ostaševskaja / mokytoja /
Eleonora Lionė Rakauskienė / neformalaus ugdymo mokytoja /

Mokytojų atestacijos komisija

Pirmininkė
Rosita Čiūrienė – mokyklos direktorė , mokytoja metodininkė

Sekretorė
Alma Ralinaitienė – 
mokytoja metodininkė

Nariai :
Auksė Pleikienė – mokytoja metodininkė

Daiva Gimbickienė – mokytoja metodininkė
Jolanta Dambrauskaitė – Švietimo skyriaus deleguota atstovė