Pradžia / / Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

KETVIRTADIENIS
1 2 3 4 5
1A JOVITA RIBOKIENĖ L. k M L.k. Muz
1B IRENA KLABIENĖ M L. k L.k. P.p.
1C RASA LESMANAVIČIENĖ K.k. L.k. L.k. P.p. D.t.
2A JURGITA TAUSTIKIENĖ L.k. L.k. M Muz A.k.
2B DAIVA GIMBICKIENĖ L.k. L.k. A.k. M K.k.
2C JOLANTA ŽUKIENĖ L.k. M K.k. A.k. P.p.
3A AUKSĖ PLEIKIENĖ A.k. L.k. M L.k. Muz
3B ALMA RAULINAITIENĖ M A.k. L.k. K.k. P.p.
4A DALIA VAIČEKONIENĖ M L.k. L.k. P.p. D.t.
4B KRISTINA PETRAUSKIENĖ L.k. K.k. M Muz P.p.
4C ELEONORA RAKAUSKIENĖ P.p. L.k. M D.t. D.t.
DALIA VALUŽYTĖ (anglų k.) 3A 3B 2B 2C 2A
LINA BEIŠIENĖ (anglų k.) 3A 3B 2B 2C
ROSITA ČIŪRIENĖ (etika)
SIGITA NARKELIŪNAITĖ (tikyba)
JŪRATĖ KRUPIENĖ (ch.)
Sutrumpinimai: A. k. – anglų k. Ch – choreografija D.t. -dailė ir technologijos K.k – kūno kultūra
M. – matematika Muz. – muzika P.p – pasaulio pažinimas T/E – tikyba / etika