Mieli mokyklos mokinių tėveliai, darbuotojai, rėmėjai, gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato sumokėtų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2 proc.) skirti švietimo įstaigoms. Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. GMP paramos galimybe, 2021 metais skyrėte mokyklai 4471,42 Eur paramą.  Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais 1,2 proc. GPM sumos paskirtumėte Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinei mokyklai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis derinant vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant mokymo(si) ir edukacines aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę.

Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį?

Gyventojas turi užpildyti prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją. Tinkamai užpildytas Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 3 dienos.

Pildant prašymo formą (FR0512 formos 4 versija)užpildomi E1-E5 laukeliai:

  • E1 įrašomas skaitmuo 2;
  • E2- mokyklos juridinio asmens kodas 195472468;
  • E4- 1,2;
  • E5- nurodote ar tik vieneriems metams, ar ilgesniam laikui skiriate paramą.

GPM 1,2 proc. metinė ataskaita

DataLikutis (Eur)Gauta (Eur)Išleista, prekės pavadinimasIšleista,  Lėšos (Eur)Viso sąskaitoje (Eur)
2020-12-014000,001980,42  5980,42
   Grindų remontas valgykloje4799,71 
2021-08-31  Šviestuvų aktų salėje atnaujinimas533,17 
   Grožinė literatūra bibliotekai26,98 
2022-01-01620,564471,00  5091,56

Skaitykite taip pat

Rugsėjo 1 – oji  – Mokslo žinių diena

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos kiemas šiandien buvo nutviekstas ne tik saulutės –  švietė mokinių, …