Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Pirmininkė- Rosita Čiūrienė, mokyklos direktorė

Nariai:

Jūratė Bošaitė- Malinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Daiva Gimbickienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jurgita Petronienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Sonata Pirtinienė, raštinės vedėja.