Mokytojo padėjėjas – pagalbos mokiniui specialistas, teikiantis individualią pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, glaudžiai bendradarbiaujantis su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais pagalbos mokiniui specialistais. Pagalba teikiama mokiniui (mokinių grupei) įvairiose situacijose tiek pamokų metu, tiek ir popamokinėje veikloje. Mokytojo padėjėjo kiekvieno mokinio supratimas, tos dienos  nuotaikos pajutimas, greita reakcija, tolerancija, švelnumas ir pagarbus bendravimas, tikėjimas mokinio mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkme padeda pasiekti ugdymosi tikslų.

Mokytojos padėjėjos Smiltės Tvorogalovienės, teikiančios pagalbą 3d kl. mokiniui

darbo grafikas

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis900 – 1310
Antradienis800 – 1200
Trečiadienis800 – 1200
Ketvirtadienis800 – 1155
Penktadienis800 – 1155

Mokytojos padėjėjos Sonatos Truskauskienės, teikiančios pagalbą 4 d kl. ir 3a kl. mokiniams

darbo grafikas

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis800 – 1200
Antradienis800 – 1200
Trečiadienis800 – 1200
Ketvirtadienis800 – 1200
Penktadienis800 – 1200

Mokytojos padėjėjos Jūratės Jasaitienės, teikiančios pagalbą 4 c kl. mokiniui

darbo grafikas

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis700 – 1500
Antradienis700 – 1500
Trečiadienis700 – 1500
Ketvirtadienis700 – 1500
Penktadienis700 – 1500

Mokytojos padėjėjos Ievos Jonaitytės, teikiančios pagalbą 3a kl. mokiniui

darbo grafikas

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Antradienis735 – 1155
Trečiadienis735 – 1155
Ketvirtadienis730 – 1310
Penktadienis730 – 1310

Mokytojos padėjėjos Vaidos Markevičiūtės, teikiančios pagalbą 3a kl. mokiniui

darbo grafikas

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis800 – 1430
Antradienis1155 – 1450
Trečiadienis1155 – 1450
Ketvirtadienis900 – 1040

Mokytojos padėjėjos Aušros Mažonienės, teikiančios pagalbą 2a kl. mokiniui

darbo grafikas

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis750 – 1115
Antradienis1000 – 1200
Trečiadienis750 – 1325
Ketvirtadienis750 – 1325
Penktadienis750 – 1115