Mokytojo padėjėjas – pagalbos mokiniui specialistas, teikiantis individualią pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, glaudžiai bendradarbiaujantis su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais pagalbos mokiniui specialistais. Pagalba teikiama mokiniui (mokinių grupei) įvairiose situacijose tiek pamokų metu, tiek ir popamokinėje veikloje. Mokytojo padėjėjo kiekvieno mokinio supratimas, tos dienos  nuotaikos pajutimas, greita reakcija, tolerancija, švelnumas ir pagarbus bendravimas, tikėjimas mokinio mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkme padeda pasiekti ugdymosi tikslų.

SMILTĖS TVOROGALOVIENĖS TEIKIANČIOS PAGALBĄ 2d KL. MOKINIUI DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis900 – 1310
Antradienis955 – 1330
Ketvirtadienis900 – 1310
Penktadienis955 – 1310

SONATOS TRUSKAUSKIENĖS TEIKIANČIOS PAGALBĄ 3d KL. MOKINIAMS DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis800 – 1200
Antradienis800 – 1200
Trečiadienis800 – 1200
Ketvirtadienis800 – 1200
Penktadienis800 – 1200

JŪRATĖS JASAITIENĖS TEIKIANČIOS PAGALBĄ 3c KL. MOKINIUI DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis800 – 1310
Antradienis800 – 1425
Trečiadienis800 – 1310
Ketvirtadienis800 – 1425
Penktadienis800 – 1310

MOKYTOJOS PADĖJĖJOS IEVOS JONAITYTĖS TEIKIANČIOS PAGALBĄ 2a KL. MOKINIUI DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Antradienis800 – 845 , 955 – 1040
Trečiadienis1225 – 1310
Ketvirtadienis1110 – 1310
Penktadienis900 – 1310

MOKYTOJOS PADĖJĖJOS VAIDOS MARKEVIČIŪTĖS TEIKIANČIOS PAGALBĄ 2a KL. MOKINIUI DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis900 – 1040
Antradienis900 – 945 , 1110 – 1155
Trečiadienis900 – 1155
Ketvirtadienis955 – 1040

MOKYTOJOS PADĖJĖJOS AUŠROS MAŽONIENĖS TEIKIANČIOS PAGALBĄ 1a KL. MOKINIUI DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis930 – 1330
Antradienis930 – 1330
Trečiadienis800 – 1330
Ketvirtadienis800 – 1115
Penktadienis800 – 1115

MOKYTOJOS PADĖJĖJOS SIGITOS MACIULEVČIENĖS TEIKIANČIOS PAGALBĄ 1b KL. MOKINIUI DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinio darbo laikas
Pirmadienis1110 – 1300
Antradienis955 – 1145
Trečiadienis810 – 845, 1110 – 1300
w