Mokytojo padėjėjas – pagalbos mokiniui specialistas, teikiantis individualią pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, glaudžiai bendradarbiaujantis su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais pagalbos mokiniui specialistais. Pagalba teikiama mokiniui (mokinių grupei) įvairiose situacijose tiek pamokų metu, tiek ir popamokinėje veikloje. Mokytojo padėjėjo kiekvieno mokinio supratimas, tos dienos  nuotaikos pajutimas, greita reakcija, tolerancija, švelnumas ir pagarbus bendravimas, tikėjimas mokinio mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkme padeda pasiekti ugdymosi tikslų.

 

Mokytojos padėjėjos Sonatos Truskauskienės darbo grafikas 2020-2021 m. m.

Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis 800 – 1200
Antradienis 800 – 1200
Trečiadienis 800 – 1200
Ketvirtadienis 800 – 1200
Penktadienis 800 – 1200