Pradžia / Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.


Pagalbos mokiniui specialistai
Psichologas – 1 etatas (plačiau)
Logopedas – 2,5 etato (plačiau)
Specialusis pedagogas- 1 etatas (plačiau)
Socialinis pedagogas- 1 etatas (plačiau)
Mokytojo padėjėjas – 5,5 etato (plačiau)


Mokyklos aplinkos pritaikymas
Specialiosios klasės (skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams)Specialios erdvės  mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui)Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokinimas

Neturimesensorinis kambarys/tylos kambarys Yra įvažiavimo, prieigų, panduso, liftų ir pan. judėjimo ribojimai sėdintiems vežimėliuose.


Apie įtraukųjį ugdymą:
https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/
https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs
https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw