VIZIJA

Vytės Nemunėlio pradinė mokykla teikianti pradinį ugdymą, skatinanti teigiamą motyvaciją, ugdanti asmenybę, galinčią nuolat tobulinti savo gebėjimus.

Mokykla – bendruomenė, kurios kiekvienas narys jaučiasi svarbus ir saugus.

Mokykla, kurioje ugdymo sistema kuriama bendradarbiavimo principu.

MISIJA

Mokykla vykdo pradinio formaliojo ugdymo programą, teikia valstybinį standartą atitinkantį pradinį išsilavinimą.

Vytės Nemunėlio pradinė mokykla:

  • Humaniška, auklėjanti vaikus, vertus būti savo Tėvynės piliečiais;
  • Siūlanti nuolatinę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams ir paramą socialiai remtiniems vaikams;
  • Bendraujanti su miesto švietimo ir kitomis institucijomis;
  • Suteikianti asmeninius dorinės, kultūrinės, socialinės brandos pradmenis;
  • Ruošianti ugdytinius gyvenimui kokybiškai naujomis sąlygomis;
  • Siekianti išmokyti mokytis, spręsti problemas, skatinti saviraišką, atskleidžianti vaiko gabumus.