Vizija – šiuolaikinė mokykla kiekvieno prasmingai patirčiai, pasiekimams ir tobulėjimui.

Misija – teikti pradinį išsilavinimą, sudaryti motyvuojančią mokymosi aplinką kiekvienam ugdytiniui, atskleisti ir plėtoti savitus gebėjimus formalioje ir neformalioje veikloje, ugdyti vertybines nuostatas ir rengti mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi bei gyvenimui.

Vertybės:

• Laimingi vaikai ir visi bendruomenės nariai;

• Saugumas;

• Bendruomenės bendradarbiavimas;

• Atsakomybė;

• Sąžiningumas;

• Draugiškumas;

• Tobulėjimas;

• Lojalumas.