PRIĖMIMO TVARKA

      Asmuo, pageidaujantis mokytis Savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, internetu pateikia prašymą per e. sistemą. Daugiau informacijos nuo kovo 1 d. skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/
     Prašymai priimami nuo kovo 1 d.
     Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#

Mokinių priėmimo komisija ir darbo grafikas

Priėmimo į Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinę mokyklą darbo tvarkos aprašas

Skyrimo į klases tvarkos aprašas