PRIĖMIMO TVARKA

Asmuo, pageidaujantis mokytis Savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, internetu pateikia prašymą per e. sistemą. Daugiau informacijos nuo kovo 1 d. skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/
Prašymai priimami nuo kovo 1 d.
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#

2021-2022 m.m. pirmų klasių mokinius mokys šios  pradinių klasių vyresniosios mokytojos:
Laura Ostaševskaja;
Kristina Petrauskienė;
Rasa Lesmanavičienė;
Ilona Žolnerovičienė.

Informaciją apie mokinių priėmimą į mokyklą teikia raštinės vadovė Sonata Pirtininė
tel. (8-5) 262 2947
rastine@nemunelio.vilnius.lm.lt

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĘ MOKYKLĄ KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Jolita Abraškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos sekretorė – Sonata Pirtinienė, mokyklos raštinės vadovė;
Komisijos nariai: Edita Dulskienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
Violeta Urbanavičienė – bibliotekininkė;
Ieva Jonaitytė – psichologė.

Priemimo komisijos darbo grafikas