VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS METODINIS BŪRELIS

Pirmininkė – Edita Dulskienė

Sekretorė – Laura Ostaševskaja

Nariai:

Jolita Abraškevičienė

Jūratė Bošaitė – Malinauskienė

Rosita Čiūrienė

Vida Gaveikienė

Daiva Gimbickienė

Jūratė Krupienė

Rasa Lesmanavičienė

Stasė Makštutienė

Alma Raulinaitienė

Jovita Ribokienė

Kristina Petrauskienė

Auksė Pleikienė

Indrė Staselovič

Jurgita Taustikienė

Ilona Žolnerovičienė

Jolanta Žukienė

Dalia Valužytė

Sigita Narkeliūnaitė

Giedrė Lileikytė

Vaida Markevičiūtė

Ieva Jonaitytė

Eleonora Lionė Rakauskienė

Daiva Navickienė

Audrius Stasiulis

Danutė Duž Dušauskienė

Sonata Truskauskienė

Jūratė Marija Jasaitienė