VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS METODINIS BŪRELIS

Pirmininkė – Edita Dulskienė

Sekretorė – Laura Ostaševskaja

Nariai:

Jolita Abraškevičienė

Jūratė Bošaitė – Malinauskienė

Rosita Čiūrienė

 Vida Gaveikienė

Daiva Gimbickienė

Jūratė Krupienė

Rasa Lesmanavičienė

Stasė Makštutienė

Alma Raulinaitienė

Jovita Ribokienė

Kristina Petrauskienė

Auksė Pleikienė

Indrė Staselovič

Jurgita Taustikienė

Bronė Zalieckienė

Ilona Žolnerovičienė

Jolanta Žukienė

Galina Pakalenko

Dalia Valužytė

Sigita Narkeliūnaitė