Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Grupės pirmininkė:

Jolita Abraškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai:

Daiva Gimbickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ieva Jonaitytė, psichologė;

Alma Raulinaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Danutė Dušauskienė Duž, specialioji pedagogė;

Vaida Markevičiūtė, socialinė pedagogė;

Stasė Makštutienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Laura Ostaševskaja, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Rita Žukauskienė, tėvų atstovė.

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias schema

Pranešimo apie patyčias forma