Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Grupės pirmininkė:
Jolita Abraškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Daiva Gimbickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Ieva Jonaitytė, psichologė;
Alma Raulinaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Danutė Dušauskienė Duž, specialioji pedagogė;
Vaida Markevičiūtė, socialinė pedagogė;
Stasė Makštutienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Laura Ostaševskaja, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Rita Žukauskienė, tėvų atstovė.