Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo grupė

Pirmininkė- Jolita Abraškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Ieva Jonaitytė, psichologė;

Danutė Dušauskienė-Duž, spec.pedagogė;

Jūratė Kasakovskienė, logopedė;

Vaida Markevičiūtė, soc.pedagogė;

Dalia Valužytė, anglų k. vyr.mokytoja;

Kristina Petrauskienė, pradinių klasių vyr.mokytoja.