TĖVŲ KOMITETO ATSTOVAI 2021-2022

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

1.     

Auksė Arlauskienė

1a

2.     

Simonas Aleksandravičius

1b

3.     

Robertas Paulauskas

1c

4.     

Nijolė Andriukaitienė

1d

5.     

Živilė Doveikienė

2a

6.     

Renata Klimienė

2b

7.     

Kristina Košel-Patil

2c

8.     

Vitalija Rukaitė-Butkienė

2d

9.     

Andrius Urbonas

3a

10.  

Viktorija Valikonė

3b

11.  

Rasa Micevičienė

3c

12.  

Renata Lobšienė

3d

13.  

Miglė Akulevičienė

4a

14.  

Monika Noveikienė

4b

15.  

Laura Juchnaitienė

4c

16.  

Giedrė Ražinskienė

4d