Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinuojanti darbo grupė

Grupės vadovė- Jolita Abraškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Edita Dulskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, metodinės grupės pirmininkė;

Alma Raulinaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Violeta Urbanavičienė, bibliotekininkė.

 

2019 m.mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

2020 m. mokyklos įsivertinimo planas

Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2020 m