Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinuojanti darbo grupė

Grupės vadovė – Jolita Abraškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  • Edita Dulskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, metodinės grupės pirmininkė;
  • Alma Raulinaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  • Vaida Markevičiūtė, socialinė pedagogė;
  • Violeta Urbanavičienė, bibliotekininkė.