Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinuojanti darbo grupė

Grupės vadovė- Jolita Abraškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Edita Dulskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, metodinės grupės pirmininkė;

Alma Raulinaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Vaida Markevičiūtė, socialinė pedagogė;

Violeta Urbanavičienė, bibliotekininkė.