Mokyklos logopedas teikia šią pagalbą:

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • teikia logopedinę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • konsultuoja mokytojus, besidominčius specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

LOGOPEDĖS JŪRATĖS KASAKOVSKIENĖS DARBO GRAFIKAS 2020 – 2021 M. M.

AntradienisKetvirtadienisPenktadienis
7.30 – 15.207.30 – 14.557.30 – 15.00
Nekontaktinės val. 

7.30 – 11.45

15.00 – 15.20
Nekontaktinės val. 

 7.30 – 9.00

12.30 – 13.15
Nekontaktinės val. 

 7.30 – 9.55