Mokyklos logopedas teikia šią pagalbą:

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • teikia logopedinę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • konsultuoja mokytojus, besidominčius specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

LOGOPEDĖS JŪRATĖS KASAKOVSKIENĖS DARBO GRAFIKAS 2020 – 2021 M. M.

Antradienis Penktadienis
1010-1550 1005-1555
Nekontaktinės val. 

1010-1030

Nekontaktinės val. 

1005-1030

1050-1140 1055-1150