Mokyklos logopedas teikia šią pagalbą:

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • teikia logopedinę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • konsultuoja mokytojus, besidominčius specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

LOGOPEDĖS JŪRATĖS KASAKOVSKIENĖS DARBO GRAFIKAS

Kontaktinės val.Nekontaktinės val.Pietų pertrauka
Antradienis12.25 – 15.006.30 – 11.5511.55 – 12.25
Ketvirtadienis9.00 – 14.307.30 – 9.00
14.35 – 15.10
Penktadienis9.00 – 10.40
11.10 – 14.50
6.30 – 9.00
14.55 – 17.40
10.40 – 11.10