Mokyklos logopedas teikia šią pagalbą:

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • teikia logopedinę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • konsultuoja mokytojus, besidominčius specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

LOGOPEDĖS JŪRATĖS KASAKOVSKIENĖS DARBO GRAFIKAS

AntradienisKetvirtadienisPenktadienis
Kontaktinės valandos 900-1110Kontaktinės valandos 800-1225Kontaktinės valandos 800-1110
1155-14551300-15051145-1455
Nekontaktinės valandos 600-900Nekontaktinės valandos 600-800Nekontaktinės valandos 600-800
1110-1125 1455-2055
1455-1540 
Pietų pertrauka 1125-1155Pietų pertrauka 1225-1300Pietų pertrauka 1110-1145

Editos Dulskienės  logopedės darbo grafikas 2023-2024 m.m. 

 PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Kontaktinės valandos 14:30- 15:3013:15- 14:4513:15- 14:1513:15- 14:15
Nekontaktinės valandos9:55 – 10:55 12:25 – 13:1014:15-15:309:55 – 10:55

Logopedės Kristinos Petrauskienės 2023 – 2024 m. m. darbo grafikas

Darbo valandosPirmadienisAntradienis TrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Kontaktinės13.30 – 15.30 13.30 -16.3014.30 – 15.3014.30 – 15.3011.10 – 13.10
Nekontaktinės17.00 – 18.008.00 – 9.0010.00 – 11.0016.00 -18.0015.00 – 17.00