Pradžia / Mokyklos naujienos / Naujienos 2021 – 2022 m. m. / Kultūrinės patirties plėtojimas

Kultūrinės patirties plėtojimas

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. 2021 m. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos mokiniams buvo skirta 4320 eurų. Edukaciniams renginiams ir užsiėmimams panaudota – 4318 eurų, t. y. net 99,95 proc. Visos klasės pasinaudojo kultūros paso lėšomis: dalyvauta 70 renginių, 18 iš jų – nuotoliniai. Populiariausi ir mėgstamiausi užsiėmimai apie gimtąjį miestą Vilnių, jo istoriją. Taip pat mokiniai su mokytojomis dalyvavo ne viename meniniame užsiėmime, pvz., Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje grožėjosi porcelianu arba mokėsi tapybos ant vandens technikos.

Be to, dalyvauta edukaciniuose renginiuose ne tik Vilniuje. Mokiniai vyko į Širvintų rajone esantį „Vikingų kaimą”, Anykščių rajone Niūronių kaime Aukštaitiškoje sodyboje, kuri priklauso A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialiniam muziejui, kepė duonelę.

Kultūros paso siūlomos veiklos integruojamos į mokomuosius dalykus, todėl ugdymosi turinys tampa patrauklesnis ir įdomesnis, lavinama vaizduotė, ugdomas kūrybinis mąstymas bei socialiniai įgūdžiai.

Skaitykite taip pat

Rugsėjo 1 – oji  – Mokslo žinių diena

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos kiemas šiandien buvo nutviekstas ne tik saulutės –  švietė mokinių, …