Sausio 14 – 17 dienomis mokyklos bibliotekoje organizuota interaktyvios parodos „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“ ekspozicija ir aptarimas. Visų klasių mokiniai turėjo retą galimybę žaisdami sužinoti apie indoeuropiečių kalbų sodą, dėlionės principu šviečiančiame eksponate susipažinti su panašiai įvairiose kalbose skambančiais žodžiais, raidyno antspaudukais susidėlioti savo vardą ir sužinoti raidžių kilmę.    

Išklausę paaiškinimų apie kalbų skolinius bei svetimybes, patys mokiniai stebėjo, kokius žodžius lietuvių kalba pasiskolino iš kitų kalbų, o kokius draugiškai paskolino kitoms tautoms. 

Dėkojame bendruomenės narei gerbiamai Gitanai Kreišmonienei už galimybę mokiniams pažinti lietuvių kalbos kilmę, suvokti ją kaip reiškinį ir įžvelgti ryšį su tautos kultūros tradicijomis. 

Skaitykite taip pat

Mieli tėveliai ir globėjai

Kviečiame susipažinti su epidemiologų atsakymais į dažniausiai iškylančius klausimus dėl COVID- 19 ligos atvejų patvirtinimo …