Matau, jaučiu, girdžiu

img_0933

Jau aštuonerius metus vykdome projektą „Mandagumo mėnuo“.
Kiekvienais metais projekto pavadinimas kitas:
Šiais 2013 – 2014 m.m. jis vadinasi „Matau, jaučiu, girdžiu“, tęsėsi nuo lapkričio 5 iki lapkričio 29 dienos.
Šioje veikloje ypatingas dėmesys skiriamas bendradarbiavimui mokiniai – mokytojai – tėvai. Svarbiausias prioritetas – tinkamas socialinių įgūdžių formavimas, sveikos gyvensenos ugdymas. Dalis pamokų vyksta kitoje aplinkoje: muziejuose, planetariume, teatre, ambasadoje, filharmonijoje, tėvų darbovietėse. Tėvai noriai bendradarbiauja: veda pamokas, organizuoja renginius, tobulina pozityvius tėvystės įgūdžius mokyklos psichologo rengiamuose užsiėmimuose. Į šį projektą aktyviai įsijungia ne tik tėvai, bet ir kitų organizacijų atstovai: kinologai, VPK III-PK darbuotojai, Lietuvos kariai, rašytojai, aktoriai, ambasadų darbuotojai.

Skaitykite taip pat

Pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė

2014 m. gegužės 29 d. įvyko pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė. Vytės Nemunėlio pradinę mokyklą …