Visą lapkričio mėnesį mokykloje vykęs projektas siekė atkreipti mokinių dėmesį į tylos reikšmę, ugdyti savikontrolės įgūdžius, sutvirtinti  šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą bei  atsakomybę už tylios aplinkos puoselėjimą. 

Jau pirmąją savaitę visų klasių mokiniai rengė tylos taisykles, išrašė jas stenduose ir, žinoma, stengėsi jų laikytis. Stebėtojų komandos tikrino  tvarką sąsiuviniuose, klasių drausmingumą, matavo triukšmo lygį. Net 67 įvairių profesijų tėveliai vedė pamokas, buvo pakviesti ir svečiai iš Šaulių sąjungos, Vilniaus savivaldybės Saugaus miesto departamento, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Perkusijos studija ,,Afrikos būgnai”. 

Ketvirtųjų klasių mokiniams bibliotekoje vyko pamokos tema „Tylos poezija“.  Jų metu vaikai susipažino su haiku, japonų poezijos žanru, mokėsi patys į 17 skiemenų eilėraštį sudėti prasmingą mintį. Džiugu, kad daugeliui tai puikiai pavyko. Peržiūrėję filmuką „Tylos haiku“, mokiniai priėjo išvados, kad išmokus klausytis tylos, pasigirsta tariamo žodžio prasmė.

Projektas baigėsi šauniausių klasių ir mokinių apdovanojimu. Bilietus į kino filmą iškovojo 1b, 2a, 3c, 4b klasės, į muziejų – 4c klasė. 28 įvairių klasių mokiniai buvo pripažinti drausmingiausi mokykloje ir 28 – tvarkingiausiai rašantys. 

Neabejojame, kad projektas pavyko, bet tai buvo tik graži pradžia,  kai mokėmės įsiklausyti į save, išgirsti šalia esantį, o kalbėti tik tada, kai tavo žodžiai gražesni už tylą…

Skaitykite taip pat

Mieli tėveliai ir globėjai

Kviečiame susipažinti su epidemiologų atsakymais į dažniausiai iškylančius klausimus dėl COVID- 19 ligos atvejų patvirtinimo …