2020-2021 m. m. ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas atsižvelgiant į
epidemiologinę situaciją ir Sveikatos ministerijos patvirtintus reikalavimus, maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių:
 ribojamai mokyklos bendruomenės narių kontaktai, laikomasi saugaus atstumo;
 veiks du įėjimai/išėjimai, per kuriuos galės į mokyklą ateiti ir išeiti mokiniai;
 pamokos, VDM grupės veiklos, neformaliojo vaikų švietimo būreliai vyks nurodytose
klasėse ar salėse;
 mokinių maitinimas vyks nurodytu laiku:
o 1 kl. mok. – 10.40 – 11.10 val.
o 2 kl. mok. – 11.55 – 12.25 val.
o 3 ir 4 kl. mok. – 13.10 – 13.40 val.
 pamokos prasidės 8.00 val. (išskyrus 1 kl. mok., kuriems pamokos rugsėjo 2-4 d. prasidės 8.30 val.);
 klasės tėvų susirinkimai vyks nuotoliniu būdu arba lauke, aktų salėje ar kitoje erdvėje, kurioje galima laikytis saugaus atstumo;
 individualūs pokalbiai su klasės mokytojais, administracija, švietimo pagalbos specialistais galės vyksti mokyklos patalpose tik išimties atvejais ir iš anksto susitarus.
 jei mokiniui ar pedagogui pasireiškia karščiavimas (37,3 ° C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, į mokyklą atvykti draudžiama.
Siekiant maksimaliai užtikrinti mokinių saugumą, asmenys, atlydintys/pasiimantys mokinius, į mokyklos pastatą nebus įleidžiami. Mokinius, kuriems reikalinga pagalba, atlydintys/pasiimantys asmenys bus įleidžiami pagal individualius vaikų poreikius su veido ir nosies apsaugos priemonėmis.

Tikimės visų bendruomenės narių supratingumo ir geranoriškumo.

Saugokime savo i kitų sveikatą!

Mokyklos administracija

 

tai būtina žinoti

Skaitykite taip pat