Pradžia / / Antradienis

Antradienis

ANTRADIENIS
1 2 3 4 5
1A JOVITA RIBOKIENĖ L.k. M L. k D.t. D.t.
1B IRENA KLABIENĖ M T/E L.k. L. k
1C RASA LESMANAVIČIENĖ M L.k. T/E K.k. P.p.
2A JURGITA TAUSTIKIENĖ L.k. L.k. Ch M D.t.
2B DAIVA GIMBICKIENĖ K.k. M L.k. T/E P.p.
2C JOLANTA ŽUKIENĖ L.k. L.k. M Muz P.p.
3A AUKSĖ PLEIKIENĖ L.k. M L.k. Ch P.p.
3B ALMA RAULINAITIENĖ M L.k. K.k. L.k. Muz
4A DALIA VAIČEKONIENĖ A.k. K.k. M L.k. Muz
4B KRISTINA PETRAUSKIENĖ M A.k. L.k. Muz T/E
4C ELEONORA RAKAUSKIENĖ L.k. L.k. A.k. M E
DALIA VALUŽYTĖ (anglų k.) 4A 4B 4C
LINA BEIŠIENĖ (anglų k.)
ROSITA ČIŪRIENĖ (etika) 1B 1C 2B 4BC
SIGITA NARKELIŪNAITĖ (tikyba) 1B 1C 2B 4B
JŪRATĖ KRUPIENĖ (ch.) 2A 3A
Sutrumpinimai: A. k. – anglų k. Ch – choreografija D.t. -dailė ir technologijos K.k – kūno kultūra
M. – matematika Muz. – muzika P.p – pasaulio pažinimas T/E – tikyba / etika