Pradžia / / Penktadienis

Penktadienis

PENKTADIENIS
1 2 3 4 5
1A JOVITA RIBOKIENĖ L. k P.p. Muz. Ch
1B IRENA KLABIENĖ L.k. K.k. Muz. P.p.
1C RASA LESMANAVIČIENĖ M L.k. Muz. D.t.
2A JURGITA TAUSTIKIENĖ L.k. M P.p. K.k. D.t.
2B DAIVA GIMBICKIENĖ Ch M D.t. D.t.
2C JOLANTA ŽUKIENĖ L.k. M D.t. D.t.
3A AUKSĖ PLEIKIENĖ L.k. M D.t. P.p.
3B ALMA RAULINAITIENĖ L.k. L.k. Ch M Muz
4A DALIA VAIČEKONIENĖ L.k. A.k. K.k. P.p. M
4B KRISTINA PETRAUSKIENĖ L.k. M A.k. D.t. D.t.
4C ELEONORA RAKAUSKIENĖ P.p. Ch L.k. A.k. Muz
DALIA VALUŽYTĖ (anglų k.) 4A 4B 4C
LINA BEIŠIENĖ (anglų k.)
ROSITA ČIŪRIENĖ (etika)
SIGITA NARKELIŪNAITĖ (tikyba)
JŪRATĖ KRUPIENĖ (ch.) 2B 4C 3B 1A
Sutrumpinimai: A. k. – anglų k. Ch – choreografija D.t. -dailė ir technologijos K.k – kūno kultūra
M. – matematika Muz. – muzika P.p – pasaulio pažinimas T/E – tikyba / etika