Pradžia / / Pirmadienis

Pirmadienis

PIRMADIENIS
1 2 3 4 5
1A JOVITA RIBOKIENĖ K. k M L. k T/E L.k.
1B IRENA KLABIENĖ L. k L. k Ch M Muz.
1C RASA LESMANAVIČIENĖ L.k. L.k. M Ch
2A JURGITA TAUSTIKIENĖ L.k. A.k. M Muz T
2B DAIVA GIMBICKIENĖ L.k. L.k. A.k. M Muz.
2C JOLANTA ŽUKIENĖ A.k. L.k. M K.k. T/E
3A AUKSĖ PLEIKIENĖ L.k. K.k. M D.t. A.k.
3B ALMA RAULINAITIENĖ L.k. M P.p. A.k.
4A DALIA VAIČEKONIENĖ M L.k. L.k. D.t. Ch
4B KRISTINA PETRAUSKIENĖ L.k. L.k. K.k. M P.p.
4C ELEONORA RAKAUSKIENĖ L.k. L.k. M Muz K.k.
DALIA VALUŽYTĖ (anglų k.) 2C 2A 2B 3B 3A
LINA BEIŠIENĖ (anglų k.) 2C 2B 3B 3A
ROSITA ČIŪRIENĖ (etika) 2C
SIGITA NARKELIŪNAITĖ (tikyba) 1A 2CA
JŪRATĖ KRUPIENĖ (ch.) 1B 1C 4A
Sutrumpinimai: A. k. – anglų k. Ch – choreografija D.t. -dailė ir technologijos K.k – kūno kultūra
M. – matematika Muz. – muzika P.p – pasaulio pažinimas T/E – tikyba / etika