Pradžia / / Trečiadienis

Trečiadienis

TREČIADIENIS
1 2 3 4 5
1A JOVITA RIBOKIENĖ L. k M P.p. K. k
1B IRENA KLABIENĖ L.k. K.k. M D.t. D.t.
1C RASA LESMANAVIČIENĖ L.k. L.k. M Muz
2A JURGITA TAUSTIKIENĖ K.k. L.k. M P.p. E
2B DAIVA GIMBICKIENĖ M L.k. L.k. P.p. Muz
2C JOLANTA ŽUKIENĖ L.k. L.k. Ch M Muz
3A AUKSĖ PLEIKIENĖ L.k. T/E M Muz K.k.
3B ALMA RAULINAITIENĖ L.k. M T/E D.t. D.t.
4A DALIA VAIČEKONIENĖ M L.k. A.k. T/E Muz
4B KRISTINA PETRAUSKIENĖ A.k. M L.k. Ch L.k.
4C ELEONORA RAKAUSKIENĖ L.k. A.k. K.k. M T
DALIA VALUŽYTĖ (anglų k.) 4B 4C 4A
LINA BEIŠIENĖ (anglų k.)
ROSITA ČIŪRIENĖ (etika) 3A 3B 4A 2A
SIGITA NARKELIŪNAITĖ (tikyba) 3A 3B 4A 4C
JŪRATĖ KRUPIENĖ (ch.) 2C 4B
Sutrumpinimai: A. k. – anglų k. Ch – choreografija D.t. -dailė ir technologijos K.k – kūno kultūra
M. – matematika Muz. – muzika P.p – pasaulio pažinimas T/E – tikyba / etika