Vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (galite rasti čia)  ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijomis, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje  nuo lapkričio 9 dienos iki lapkričio 27 dienos, ugdymas bus organizuojamas tokia tvarka:

  1. Pamokos vyksta įprasta tvarka, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų.
  2. VDM dirba  įprasta tvarka.
  3. Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas:
  • kai yra mokyklos ugdymo plano (galite rasti čia (https://www.vytenemunelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/neformaliojo-vaik%C5%B3-%C5%A1vietimo-veiklos-planas.pdf) arba VDM dalis, atskiriant skirtingų klasių mokinių srautus. Grafikus pateiks būrelių mokytojos.
  • vykdomi individualūs mokymai (užsiėmimuose dalyvauja mokytojas ir vienas mokinys);
  • kontaktiniu būdu mokymai ar programos (ne mokyklos ugdymo plano dalis) vykdomos mokytojo dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe patalpose užtikrinant 10m2 plotą vienam besimokančiajam.
  • Užsiėmimus organizuojant lauke.
  1. Neformalusis vaikų švietimas visais kitais atvejais, kurie neišdėstyti 3 punkte, organizuojamas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Išlikite ramūs bei sveiki!

Skaitykite taip pat

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

2021-08-19 NUO 15.00 IKI 18.30 VAL. PRAŠOME ATVYKTI ATSIIMTI PASIŪTŲ UNIFORMŲ.