Kviečiamų į laisvas vietas mokytis Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje nuo
2020 m. rugsėjo 1 d., mokinių sąrašai

Skaitykite taip pat

2020-2021 m. m. ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos ministerijos …