PIRMOKŲ PASKIRSTYMAS Į KLASES BUS SKELBIAMAS 2020 M. RUGPJŪČIO 25 D. (PO PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO).

Skaitykite taip pat

2020-2021 m. m. ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos ministerijos …