Vilniaus miesto savivaldybė siekdama išsiaiškinti, kiek yra švietimo įstaigų, norinčių grįžti į kontaktinį ugdymą pagal pradinio ugdymo programą, periodiškai atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių namų ūkių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą kaupinių metodu ir  užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, prašė švietimo įstaigų užpildyti apklausą.  Grįžti į kontaktinį ugdymą su periodiniu testavimu pareiškė norą 82,1 procentas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), o Vilniaus mieste beveik 80 procentų pradinio ugdymo klases turinčių įstaigų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja informavo, kad visos norinčios grįžti į kontaktinį ugdymą įstaigos yra žinomos ir įtrauktos į sąrašą. Tačiau, kol kas dėl nacionalinės registravimo testuotis sistemos atnaujinimo darbų bei Savivaldybės turimų ribotų pajėgumų ir didelio kiekio techninio darbo, kas reikalauja daug žmogiškųjų išteklių ir laiko, šis procesas negali judėti taip greitai, kaip mums visiems norisi. Todėl kas savaitę galime atverti tik po kelias mokyklas.  Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, pirmiausiai planuojama atverti po kelias mokyklas, kurių didelė bendruomenės dauguma išreiškė norą grįžti į kontaktinį ugdymą ir kuriose dirba Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai arba mobiliosios komandos specialistai. Savivaldybės noras yra atverti visas mokyklas.

Tikimės, kad artimiausiu metu situacija pagerės ir grįžti į kontaktinį ugdymą galės kuo daugiau ugdymo įstaigų, jų tarpe ir mūsų mokykla.

Skaitykite taip pat

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

2021-08-19 NUO 15.00 IKI 18.30 VAL. PRAŠOME ATVYKTI ATSIIMTI PASIŪTŲ UNIFORMŲ.